AKTIVITETER FOR ALLE

 

Bruk lenker (understreket) for mer informasjon.

FASTE AKTIVITETER VED FRIVILLIGSENTRALEN:

Leksehjelp: mandager kl. 14.00 - 15.30.
Trekkspillklubben: tirsdager kl. 18.30 - 20.30.
Spinning på Nesbyen Gym: onsdager og fredager kl. 10.00. - 11.00.
Åpen Dag / Torsdagstreff: torsdager kl. 11.00.-13.00.I tillegg gjør våre frivillige dette:
- Suppeservering etter skolen til korps, konfirmanter og håndballspillere.
- Matombringing til eldre.
- Kjører minibussen vår for lag og foreninger.
- En til en hjelp av alle slag.
- Hjelper til ved diverse arrangementer.
... for å nevne noe.

Har du også lyst til å bidra med noe? Send oss en e-post.


Vi har alltid lyst til å sette i gang flere aktiviteter. Det er ingen grenser for hva Frivilligsentralen kan drive med, men vi trenger frivillige som har lyst til å sette ting i gang. Ta kontakt hvis du har en idé eller et ønske. 

                           Regel nummer en som frivillig - gjør noe du liker!
  32 07 16 10 / 45 06 19 80   -   frivillig.nes@tubfrim.no

 

 

2018 © Nesbyen frivilligsentral