Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Selvhjelp er for alle som har et problem de har behov for å gjøre noe med. Selvhjelpsarbeid er å ta egne ressurser og krefter i bruk.

Aldersgruppe: 16 til 100 år

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Selvhjelp er for alle som har et problem de har behov for å gjøre noe med. Selvhjelpsarbeid er å ta egne ressurser og krefter i bruk.

Aldersgruppe: For alle

Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe? 

Å delta i selvhjelpsgrupper gir muligheter til å sette ord på tanker, følelser og problemer sammen med andre. Derfor kan selvhjelp være et verktøy når hverdagen er vanskelig. Selvorganisert selvhjelp er bevisstgjøring rundt handling og håndtering av livet – ikke behandling av sykdom.

Målet med arbeidet i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er å mestre hverdagen bedre og få økt livskvalitet. Gruppa er et forpliktende fellesskap. Det er ingen terapeut eller annen leder tilstede i gruppa. Det er derfor vi kaller den selvorganisert.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er lukket på den måten at det ikke kommer nye deltakere til når gruppa har startet opp. Gruppa leder seg selv, men ofte er det en igangsetter med ved oppstart av nye grupper. Igangsetteren formidler praktiske rammer og prinsipper for samtalen slik at gruppa har noe å forholde seg til.

I en selvhjelpsgruppe deltar alle med sine erfaringer og kunnskap. Dere utveksler erfaringer, og det er ikke rådgivning. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er ikke et kurs med forelesning eller faste temaer, men skal være et fellesskap som bygger på den livserfaringen og kunnskapen om egne problemer hver deltaker har med seg inn i gruppa. 

Hvem kan delta i en selvhjelpsgruppe?

Alle som ønsker det kan gå i en selvhjelpsgruppe. Utgangspunktet for deltakelse er at man har behov for å gjøre en endring i eget liv. Deltakerne trenger ikke å ha samme utfordringer og livssituasjon. Fellesnevneren skal være at man ønsker selvutvikling.

Hvor lenge varer det?

Du er med så lenge du selv føler behov for det. Gruppene er lederløse, og alle er deltakere på lik linje og har et felles ansvar for gruppas utvikling. I gruppa trener du på å sette ord på tanker og følelser sammen med andre.

Er du interessert i å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i Hallingdal?

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe i Hallingdal kan du registrere deg i dette skjemaet: Registreringsskjema selvhjelp. Basert på dine behov og ønsker vil vi prøve å sette sammen grupper.

Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet i Nesbyen og Hallingdal?

Mer informasjon finner du her: https://selvhjelp.no/selvhjelp-i-hallingdal-nytt-nettverk/ 

Kontaktpersoner i Nesbyen kommune:
Frisklivsentralen: Oda Neerbye Eriksen
E-post: oda.eriksen@nesbyen.kommune.no Telefon:968 51 295

Frivilligsentralen: Hanna Smette
E-post: post@nesbyen.frivilligsentral.no Telefon: 959 80 040.
 
Psykisk helse: Ellen Cathrine Haga Larsen
E-post: ellen.kathrine@nesbyen.kommune.no Telefon: 959 80 478.

Pårørendeerfaring rus: Tone Lan Haraldset
E-post: tonelh@hotmail.no Telefon: 904 04 189.


Brosjyren kan du se her: Selvhjelp i Hallingdal - Brosjyre 2021
Tekst og brosjyre er et samarbeid med Selvhjelp Norge.

2024 © Nesbyen frivilligsentral