Bussen vår

Bussen kan lånes ut til lag og foreninger. Bussen har plass til 16 passasjerer.


  • Bussen kom til oss i mai 2009. Den er i hovedsak finansiert med 600 000 fra Gjensidigestiftelsen. Vi har også fått stor støtte fra lokalt hold, Skue Sparebank (den gang Nes Prestegjelds Sparebank), Tubfrim, Lions, Røde Kors og Rotary. Vi har også fått driftstilskudd fra Nesbyen Kvinne og Familielag.
  • Bussen har plass til 16 passasjerer. Den er handikapvennlig med plass til opptil 2 rullestoler.
  • Sjåførene som kjører bussen må ha utvidet førerkort, sjåførkort som brukes til registrering av kjøre- og hviletid og kjøreseddel. 

Bussen kan lånes ut til lag og foreninger (dessverre ikke offentlige institusjoner som skoler, barnehager m.m. - jmfr. løyve). Driftsutgiftene må da dekkes av de som låner bussen. Ønsker laget å bruke egen sjåfør må denne godkjennes av bussutvalget i god tid før bruk.


For mer informasjon, trykk på linken under eller ta kontakt med Frivilligsentralen.

Regelverk for bussen 2014.pdf (åpnes i nytt vindu).
Avtale om bruk av minibuss KB 37535 2014.pdf (åpnes i nytt vindu). Avtalen inngås for en tur ad gangen. Visse lag som bruker bussen mye kan inngå avtale for sesongen. Ta kontakt med sentralen hvis dette er aktuelt for deres forening.

BUSSUTVALGET 2014
Jan Halvor Haga - leder
Arvid Syversen
Jan Haraldseth 32 07 16 10   -   frivillig.nes@tubfrim.no


2018 © Nesbyen frivilligsentral